Ola Friholts diktsamling

SYNVÄNDA
Rytmiska texter med omvänt perspektiv

Utgiven på Förlag Irene Publishing 2017.

Författaren är uppvuxen i fiskeläget Stocken på Orust. Efter några år som språklärare på 70-talet hoppade Ola av och blev volontär i slummen i södra Indien och i Bangladesh. Det har blivit ett livslångt solidaritetsengagemang som har tagit sig uttryck i såväl i praktiskt arbete som skrivande och föreläsningar. Ola är tillsammans med sin fru Erni är aktiva i Fredsrörelsen på Orust.
Uppfödd med berättande vers har han gett ut sina politiska dikter till stor del på femfotad blankvers och rimmad jambisk vers. 2012 kom hans första diktsamling  ”I det som synes ske. Om demokratiernas arv i det tjugoförsta seklet”. Den följdes av ”Mot maktens språk” och ”Rasismens rötter. Om självgodhetens kultur”.

SYNVÄNDA är en synnerligen aktuell bok skriven på ett elegant språk, starkt samhällskritiskt och med ett starkt underliggande allvar. Den lämpar sig, precis som sina föregångare, mycket väl för högläsning och omläsning.

Under de närmaste månaderna utvecklar vi hemsidan krossekarr.se så att den blir mer intressant och besöksvärd. Bland annat utökas butiken med ”böcker som överskrider gränser”.

Först ut är Lars Hansson med boken ”Flykten till Sverige 1940-45. Den utkom på förlaget Irene  Publishing i början av december 2020. Boken handlar om flyktingarna som tog sig över gränsen från Norge in i Bohuslän, Dalsland och Värmland. Författaren och historikern Lars Hansson har grävt i arkiven och hittat tidigare ej publicerat material. Han disputerade med  avhandlingen Vid gränsen. Mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945 den18 januari 2019, på Göteborgs universitet. 

Nu kommer hans bok ”Flykten till Sverige 1940-45 där han på ett fängslande och lättillgängligt sätt berättar om ett antal människoöden i den här delvis bortglömda historien om en flyktingmottagning som omfattade över 70 000 civila och militära. Om hur det var landsfiskalerna vid gränsen som svarade för mottagandet och hur slumpen avgjorde om flykten skulle lyckas eller ej beroende på myndighetspersonens tyskvänlighet. Ett stort antal norrmän och tyska desertörer avvisades direkt vid gränsen. Detta ledde ofta till att flyktingarna fördes till tyska koncentrationsläger eller norska läger. För de avvisade desertörerna blev straffen också stränga: arkebusering, tukthus eller straffkompani på östfronten, berättar Lars Hansson . Han visar hur den svenska flyktingpolitiken successivt ändrades från stor restriktivitet i början av kriget till att bli ett villkorslöst mottagande under de sista krigsåren.

– Läs Lars Hanssons bok – den berättar en viktig del av vår historia.