Ola Friholts diktsamling

SYNVÄNDA
Rytmiska texter med omvänt perspektiv

Utgiven på Förlag Irene Publishing 2017.

Författaren är uppvuxen i fiskeläget Stocken på Orust. Efter några år som språklärare på 70-talet hoppade Ola av och blev volontär i slummen i södra Indien och i Bangladesh. Det har blivit ett livslångt solidaritetsengagemang som har tagit sig uttryck i såväl i praktiskt arbete som skrivande och föreläsningar. Ola är tillsammans med sin fru Erni är aktiva i Fredsrörelsen på Orust.
Uppfödd med berättande vers har han gett ut sina politiska dikter till stor del på femfotad blankvers och rimmad jambisk vers. 2012 kom hans första diktsamling  ”I det som synes ske. Om demokratiernas arv i det tjugoförsta seklet”. Den följdes av ”Mot maktens språk” och ”Rasismens rötter. Om självgodhetens kultur”.

SYNVÄNDA är en synnerligen aktuell bok skriven på ett elegant språk, starkt samhällskritiskt och med ett starkt underliggande allvar. Den lämpar sig, precis som sina föregångare, mycket väl för högläsning och omläsning.