I denna märkliga tid då all ”normal” kulturverksamhet har tynat bort känns det viktigt att försöka tänka i nya banor. Under vintern kommer butiken på vår hemsida att omarbetas så att fler böcker av olika författare erbjuds. Det sammanhållande temat är ”gränsöverskridande” och det begreppet kan självfallet tolkas på många olika sätt.
Allt eftersom böckerna läggs ut på butiken kommer jag att publicera en liten presentation av författaren och boken här på nyhetssidan. Redan före jul hoppas jag kunna presentera de första nya titlarna.

Håll ut – håll avstånd hälsar Ingegerd